Definicions Català

  • Territori de certa extensió que té característiques semblants i una ciutat o població com a capital: la comarca de la Garrotxa té com a capital Olot.