Definicions Català

  • Element de construcció vertical, més alt que ample, normalment de forma circular, que serveix com a adornament o com a suport de l'estructura d'un edifici, d'un arc o d'una escultura.
  • Munt de coses posades les unes sobre les altres.
  • Text que va de dalt a baix d'una pàgina impresa o escrita a mà, separat de la resta del text per un espai en blanc: no he tingut temps de llegir tot l'article, només la primera columna.
  • Article signat per un periodista que escriu en una publicació periòdica amb una certa freqüència i sempre al mateix lloc: no em perdo mai la columna de l'última pàgina del diari.
  • Forma vertical semblant a la d'una columna que pot tenir qualsevol gas quan puja: vèiem una columna de fum a l'horitzó.
  • Grup de persones o de vehicles que formen una línia ordenada: una columna de tancs.
  • Cadena d'ossos petits o de vèrtebres arrticulats entre ells, que van de dalt a baix de l'esquena dels vertebrats i que serveix per sostenir l'esquelet. sin:  espinada També columna vertebral.