Definicions Català

  • Fet de collir els fruits i els productes de la terra: la collita es fa quan els fruits i els productes són madurs.
  • Conjunt dels fruits i els productes de la terra que es cullen: enguany la collita del blat ha estat abundant.
  • Època de l'any en què es cullen els fruits i els productes de la terra: el setembre és la collita del raïm.