Definicions Català

  • Posar alguna cosa sota terra: han colgat les canonades perquè no es vegin. sin:  enterrar,  soterrar
  • Ficar un cadàver en un fossat o en un nínxol i tapar-lo amb terra o amb una làpida. sin:  enterrar,  soterrar
  • Amagar alguna cosa de la vista, amuntegant coses al damunt: van trobar el ferit que la runa havia colgat.
  • colgar-se  Ficar-se al llit: es colga a les onze.
  • Ocultar-se el sol per l'horitzó: partirem abans que es colgui el sol. sin:  pondre's