Definicions Català

  • Conjunt de persones d'un mateix origen geogràfic, de la mateixa ètnia o de la mateixa religió que s'intal·la en un indret allunyat del seu lloc d'origen.
  • Lloc on s'estableix aquest conjunt de persones: Cartagena fou una colònia de cartaginesos.
  • Territori ocupat i administrat per una nació estrangera allunyada de les seves fronteres: molts llocs d'Amèrica, d'Àsia i d'Àfrica van ser colònies de països europeus durant el segle XIX.
  • Conjunt d'habitatges, comerços, escola, església, etc., construïts al mateix temps i destinats a allotjar els treballadors d'una indústria: durant el segle XIX moltes fàbriques tèxtils construïen colònies a la vora dels rius per als seus treballadors.
  • colònies  Període de temps destinat a l'esbarjo o al treball que un conjunt de persones passa allunyat del lloc habitual de residència: casa de colònies; anar de colònies; el mes que ve farem les colònies escolars.
  • Líquid d'olor agradable elaborat amb aigua, alcohol i essències de flors o de fruites. També aigua de colònia.