Definicions Català

  • Unió i relació adequada de totes les parts que formen una cosa: no hi ha coherència entre la primera i la segona part de la pel·lícula. sin:  consistència
  • Correspondència lògica entre les idees d'una persona i la seva manera de comportar-se. sin:  conseqüència