Definicions Català

  • Cosa que es posa al damunt d'una altra per cobrir-la o tapar-la.
  • Part exterior d'un llibre feta amb un material resistent que cobreix les pàgines cosides: han tret una edició de luxe amb les cobertes de pell.
  • Estructura de la part de dalt i de fora que tanca un edifici. sin:  teulada
  • Part de fora del pneumàtic d'una roda que està en contacte amb el terra i que cobreix la cambra d'aire.
  • Terra o pis extern i de dalt d'una embarcació: els mariners pintaven la coberta.