Definicions Català

  • Obertura llarga i estreta més o menys profunda que es fa a la pell, a la terra, en una capa de pintura, etc: amb el fred se li fan clivelles a les mans.