Definicions Català

  • Conjunt de condicions atmosfèriques pròpies d'una regió: el clima mediterrani té els estius càlids i secs i els hiverns freds i humits.
  • Ambient o conjunt de circumstàncies que envolta una persona o una situació: el clima econòmic és favorable per fer negocis.