Definicions Català

  • Introduir una cosa punxeguda dins una altra, generalment donant cops: li va clavar un punyal a l'esquena; clavar un clau a la paret.
  • Subjectar o fixar amb claus: el sabater clavava la sola a la sabata.
  • Fixar o posar, especialment els ulls o la mirada: la criatura va clavar la mirada en la joguina de l'aparador.
  • col·loquial Donar un o més cops a algú o a alguna cosa: li ha clavat una bufetada; et clavaré un cop de puny.
  • clavar-se  Posar-se a fer alguna cosa amb gran delit: s'ha clavat a riure.
  • col·loquial Menjar o beure alguna cosa: s'ha clavat tres plats de macarrons.
  • Encallar-se i aturar-se el motor d'explosió d'un automòbil: ahir se'm va clavar el cotxe.