Definicions Català

  • Renunciar a alguna cosa, generalment a causa d'una pressió externa: no pots claudicar ara que tothom confia en tu. sin:  cedir
  • Trencar amb els propis principis o amb les normes de conducta personals: ningú ha de claudicar en la defensa dels drets humans.