Definicions Català

  • Distribució d'un conjunt d'objectes per classes segons un criteri determinat: la classificació dels minerals segons com cristal.litzen.