Definicions Català

  • De la ciutat o que està relacionat amb aquesta població: la vida ciutadana.
  • Persona que viu en una ciutat o en un estat: els ciutadans d'Olot.