Definicions Català

  • Recorregut tancat, fixat prèviament, per fer curses d'automòbils, motocicletes o bicicletes.
  • Instal·lació aïllada que comprèn edificis, grades i una calçada tancada per a disputar curses d'automòbils, motocicletes o bicicletes: la curs es farà al circuit de Montmeló.
  • Recorregut turístic, fixat prèviament, que sovint s'acaba en el mateix punt on ha començat: els turistes van fer un circuit pels museus de la ciutat.
  • Conjunt de cables i altres elements per on passa el corrent elèctric: un circuit elèctric.