Definicions Català

  • Que ocupa el lloc número 5 en una sèrie: la planta cinquena. sin:  cinc,  quint
  • Part d'una quantitat dividida en 5 parts iguals: la cinquena part de 50 és 10.