Definicions Català

  • Lloc públic on es projecten pel·lícules: un cinema amb sis sales. sin:  cine
  • Art, tècnica i indústria d'enregistrar imatges en una pel·lícula amb una càmera, tenint en compte la fotografia, el moviment, el color, la il·luminació, etc: el cinema produeix beneficis econòmics importants. sin:  cine,  cinematografia cinema mut a) Cinema en què les pel·lícules no tenen ni veu ni so: durant la primera etapa de la història del cinema les pel·lícules es feien en cinema mut.