Definicions Català

  • Del cilindre o que està relacionat amb aquest cos geomètric.
  • Que té forma de cilindre.