Definicions Català

  • Cilindre o rotlle fet amb fulles de tabac que s'encén per un costat i es fuma per l'altre. sin:  puro