Definicions Català

  • Activitat humana de reunir els coneixements mitjançant l'observació i l'experimentació dels principis i de les causes de tot allò que existeix, per poder ordenar-los, comparar-los i estudiar-los: la ciència ha fet més còmoda la vida de molts éssers humans.
  • Conjunt de coneixements i principis ordenats sistemàticament que formen una branca del saber. ciències exactes a) Ciències que només admeten principis, efectes i fets demostrables: les matemàtiques són ciències exactes. ciències humanes a) Ciències que estudien assumptes relacionats amb l'ésser humà: la història i la filosofia són ciències humanes. ciències naturals a) Ciències que estudien els éssers i els fenòmens de la naturalesa: la biologia i la geologia són ciències naturals. ciències ocultes a) Coneixements i pràctiques relacionats amb els fenòmens misteriosos: la màgia i l'astrologia són ciències ocultes.
  • Coneixement profund d'una matèria o d'un art. sin:  saber
  • Conjunt de coneixements necessaris per a fer alguna cosa.
  • ciències  Conjunt de coneixements relacionats amb les matemàtiques, la física, la química, la biologia i la geologia: aquesta noia vol estudiar ciències.