Definicions Català

  • Superfície delimitada per una circumferència. sin:  rodona
  • Línia corba tancada que té tots els punts a la mateixa distància del centre. sin:  circumferència,  rodona
  • Conjunt de persones o coses situades al voltant d'alguna cosa: van formar un cercle al voltant del foc.
  • Conjunt de persones unides per circumstàncies comunes o per un mateix interès: cercle familiar.
  • Societat recreativa o política i edifici on està instal·lada: si vols veure'm, seré al Cercle de Belles Arts.