Definicions Català

  • Aparell que connecta diverses línies telefòniques dels telèfons instal·lats als locals d'organismes, entitats o empreses.
  • Lloc on hi ha instal·lat aquest aparell.