Definicions Català

  • Produir o ser l'origen d'un efecte o d'un resultat: encara no han descobert el virus que causa la malaltia. sin:  ocasionar,  originar