Definicions Català

  • Llibre d'ensenyament bàsic que conté i explica la doctrina cristiana i que generalment està redactat en forma de preguntes i respostes.