Definicions Català

  • Llista on es registren, es descriuen i s'ordenen, seguint un criteri establert, persones, coses o fets que tenen algun tret comú: un catàleg de llibres; el dependent va ensenyar-me el catàleg dels articles de la seva botiga. sin: índex