Definicions Català

  • Unir dues persones en matrimoni: els ha casat el meu germà, que és capellà.
  • Disposar o preparar el casament d'una persona, especialment el pare: va casar les seves filles molt joves.
  • Unir o ajustar una cosa amb una altra de manera que coincideixin bé.
  • Adaptar-se bé una cosa a una altra: el teu caràcter i el meu no casen.
  • casar-se  Unir-se amb una altra persona mitjançant la cerimònia i les formalitats legals establertes per constituir un matrimoni: es casaran la setmana que ve.