Definicions Català

  • Cartó prim, llis i flexible que es fa servir per dibuixar o per imprimir-hi coses.