Definicions Català

  • Paper escrit que una persona envia a una altra per comunicar-s'hi.
  • Missatge que conté aquest paper. sin:  epístola
  • Conjunt de paper i sobre, generalment tancat, amb què s'envia un missatge escrit.
  • Cartolina rectangular petita que porta per una de les cares el dibuix d'una figura o d'un número determinat d'objectes i que, juntament amb altres, forma una baralla i serveix per jugar: juguem a cartes?
  • Llista de menjars i de begudes que es poden escollir en un restaurant, en una cafeteria o en un local semblant.
  • Declaració de principis generals: carta constitucional.
  • Representació gràfica, sobre un plànol i seguint una escala, de la superfície terrestre o d'una part d'aquesta. sin:  mapa