Definicions Català

  • Vehicle format per una carcassa de fusta o de metall muntada sobre rodes i destinada generalment al transport de persones.