Definicions Català

  • Camí públic ample i pavimentat, amb un carril en cada sentit, preparat perquè hi circulin vehicles.
  • Persona que construeix o que condueix carretes o carros.