Definicions Català

  • Via pública d'una població, generalment limitada per dues fileres d'edificis o solars: el meu carrer és molt estret carrer major a) Carrer principal o més important d'un poble o d'una ciutat.
  • Lloc descobert i fora de qualsevol edifici d'una població: surto al carrer, que em toqui l'aire.
  • Conjunt de la gent que viu en un mateix carrer: tot el carrer va sortir als balcons a veure la desfilada.
  • Gent comuna o conjunt de persones que constitueix la majoria de la societat: els polítics no volen sentir l'opinió del carrer.
  • Camí o zona limitada per dues línies o fileres de coses paral·leles entre si: la pista d'atletisme té vuit carrers.