Definicions Català

 • Posar allò que cal transportar sobre algú o sobre alguna cosa: va carregar els sacs de farina en un camió.
 • Proveir una màquina o un aparell del que necessita per funcionar: carregar l'escopeta.
 • Imposar sobre una persona o sobre una cosa un impost.
 • Anotar en un compte les quantitats de diners que corresponen al dèbit: en aquest compte em carreguen els rebuts de l'aigua i del lloguer.
 • Posar molta quantitat d'una cosa o tenir-ne molta: es va carregar de joies per a la festa.
 • Cansar, molestar o fastiguejar una persona: els seus acudits i les seves bromes em carreguen. sin:  atipar
 • Menjar o beure excessivament: he carregat massa i ara no em trobo bé. sin:  atipar
 • Atacar i escometre amb força i determinació.
 • Fer pes o recolzar sobre algú o alguna cosa: el dipòsit carrega sobre aquesta estructura.
 • Prendre o acceptar un pes físic o moral: tota la feina carrega sobre meu.
 • carregar-se col·loquial Matar un ésser viu.
 • col·loquial Trencar o fer malbé una cosa: s'ha carregat el gerro.
 • col·loquial Suspendre un estudiant en una prova: se l'han carregat a l'examen d'anglès.