Definicions Català

  • Gest o moviment grotesc fet amb els músculs de la cara. sin:  carassa,  ganyota
  • Figura de cartró, generalment grotesca, per tapar-se la cara. sin:  carassa