Definicions Català

  • Mol·lusc terrestre o aquàtic que té una closca enrotllada en forma d'espiral, un peu carnós amb el qual s'arrossega i quatre tentacles al cap: quan pari de ploure anirem a buscar caragols.
  • Closca d'aquest animal.
  • Peça cilíndrica o cònica, generalment metàl·lica, acabada en punta i amb un cap amb una ranura i una tija en espiral, que serveix per subjectar una cosa en una altra: amb els caragols fixarem la lleixa. sin:  clau de rosca,  vis
  • Cos flexible que s'enrotlla formant espiral, especialment els rulls dels cabells.
  • anatomia Conducte de l'orella interna dels vertebrats que té una forma semblant a la closca del caragol i que conté els òrgans essencials de l'oïda.