Definicions Català

  • Qualitat o circumstància per les quals una persona o una cosa es distingeix de les altres: hem enumerat les característiques de la poesia de postguerra. sin:  peculiaritat