Definicions Català

  • Falta o privació d'una cosa: han patit carència d'aigua durant tot l'estiu. sin:  absència,  mancança