Definicions Català

  • Demanar almoina una persona pobra: capta al metro.
  • Recollir o reunir convenientment les aigües que procedeixen de llocs diversos.
  • Rebre o recollir impressions exteriors, especialment a través dels sentits o dels aparells adequats: aquest aparell envia i capta senyals de ràdio.
  • Comprendre o adonar-se d'una cosa: no va trigar a captar que l'assumpte era delicat. sin:  collir
  • captar-se  Atreure l'atenció, la voluntat o l'afecte d'una persona d'una manera subtil i premeditada: va captar-se la simpatia de la gent.