Definicions Català

  • Persona que dirigeix o representa un grup o un equip.
  • Membre de l'exèrcit de grau militar entre el de tinent i el de comandant. capità general a) Cap superior d'una regió militar, aèria o naval.
  • Persona que governa una embarcació mercant o de passatgers.
  • Paraula que s'utilitza en la locució per capita que significa 'per cap': renda per capita.