Definicions Català

  • Sacerdot titular d'una institució eclesiàstica.
  • Sacerdot que diu misses i es cuida del servei religiós de determinats llocs o institucions: capellà de l'exèrcit.
  • col·loquial Esquitx de saliva que s'expulsa parlant: aquell home quan parla tira capellans.
  • Lloc destinat al culte que hi ha en un palau, una escola, un convent, etc.
  • Església petita amb un sol altar.
  • Part de l'església on hi ha un altar o on es venera una imatge.
  • Conjunt de dues o més persones que formen un grup a part dins d'un grup més nombrós.
  • Conjunt de músics que canten o toquen en una capella o en una església.