Definicions Català

  • Peça vertical que es posa a la part del llit que correspon al capçal i que es fa servir perquè els coixins no caiguin o per adornament.
  • Nom d'una persona o d'una entitat, acompanyat de l'adreça o d'altres indicacions, imprès a la part de dalt dels fulls amb què fa factures, cartes, etc.
  • Conjunt de paraules que figuren al començament d'un escrit, especialment d'un diari, per indicar el títol, l'autor, la data i altres dades generals que s'hi relacionen.
  • Titular que es posa sobre el nom d'un diari.
  • Part més alta d'una vall fluvial o d'una glacera.