Definicions Català

  • Angle format al carrer per dues parets d'un edifici: la farmàcia està a la cantonada d'aquest carrer.