Definicions Català

  • Debilitat o falta de força provocada per un esforç o un treball. sin:  fatiga