Definicions Català

  • Conjunt de criatures, tant si són d'una mateixa família com si no. sin:  mainada,  quitxalla,  xicalla
  • Home menyspreable i de comportament dolent. sin:  bergant,  vil