Definicions Català

  • [persona, grup] Que sobresurt en un esport, una professió o una activitat. sin:  as
  • [persona, grup] Que destaca perquè defensa una causa o una doctrina.