Definicions Català

  • Moure's o traslladar-se a peu d'un lloc a un altre: caminar pel carrer, pel camp, per la neu.
  • Moure's o traslladar-se posant un peu davant de l'altre: el nen ja camina!
  • Moure's o traslladar-se els quadrúpedes tenint sempre almenys dos peus a terra.
  • Moure's o avançar un animal segons la seva manera característica de fer-ho: els cangurs caminen fent salts.
  • Fer el seu camí una cosa, especialment un treball, una activitat o un procés: el projecte que vas proposar ja camina.