Definicions Català

  • Temperatura alta en l'ambient: avui fa molta calor. S'usa amb el verb fer.
  • Sensació d'estar calent que es té en entrar en contacte amb un cos o amb un ambient calent o per una reacció del cos: necessito remullar-me perquè tinc molta calor.
  • Energia, animació o passió en fer una cosa: en la calor de la baralla.
  • física Energia que passa d'un cos a un altre amb menys temperatura quan estan en contacte i que fa que s'equilibrin les seves temperatures: transmissió de la calor.