Definicions Català

  • Receptacle independent d'un moble que es pot fer sortir i entrar del forat on encaixa: un armari amb tres calaixos.
  • Lloc d'un establiment comercial on es guarden els diners que s'han obtingut.
  • Quantitat de diners que obté un establiment comercial venent: avui no hem fet gaire de calaix.