Definicions Català

  • Indica separadament una persona en relació amb les altres, o tota persona: s'ha de respectar la vida privada de cadascú.