Definicions Català

  • Trenat de cordes o fils metàl·lics que es fa servir per suportar grans pesos o tensions.
  • Fil metàl·lic, generalment cobert per una funda de plàstic, que es fa servir per conduir l'energia elèctrica i per transmetre senyals telefònics o de televisió.
  • Missatge que s'envia a llarga distància transmès per un conductor elèctric submarí.