Definicions Català

 • Moure's d'un lloc a un altre de forma ràpida, de manera que per un moment els peus o les potes no toquen a terra entre un pas i el següent: el cavall corre al galop.
 • Participar en una cursa, especialment conduint un animal o un vehicle: l'Enric corre amb els seu cotxe al ral·li del diumenge.
 • Fer alguna cosa ràpidament o a més velocitat de la normal: corre molt quan dicta un text.
 • Fluir un riu o un corrent d'aigua per un cabal.
 • Bufar el vent o l'aire: amb aquest aire que corre, de seguida s'assecarà la roba.
 • Passar o transcórrer el temps: el temps corre tan ràpid que de seguida serà estiu i no ens n'haurem adonat.
 • Estendre's una cosa d'un lloc a un altre, especialment una malaltia, una notícia, un rumor, etc: corren rumors falsos.
 • Estirar alguna cosa que està recollida o plegada, especialment una cortina: quan sigui de nit corre les cortines.
 • Estar exposat a un perill o una circumstància desfavorable: si condueixes massa ràpid corres el risc de tenir un accident.
 • Travessar o recórrer un territori: l'expedició ha corregut molts països de l'Àfrica.
 • Moure una cosa de lloc, desplaçar-la en l'espai: si voleu que us hi càpiga haureu de córrer la prestatgeria. sin:  enretirar