Definicions Català

  • n. f. Allò que es col.loca sobre una persona, un animal o un vehicle, generalment per transportar-ho.
  • Pes sostingut per una estructura.
  • Recanvi de la substància o de la matèria necessària per al funcionament d'una màquina o d'un aparell: he de comprar una càrrega nova per a la ploma estilogràfica perquè ja no escriu.
  • Quantitat d'explosius que es fan servir per fer volar una cosa o que es posa en una arma de foc.
  • Quantitat d'energia elèctrica continguda en un cos o en un objecte: aquesta bateria no té càrrega.
  • Atac amb força d'un exèrcit contra l'enemic.
  • Molèstia, situació penosa o esforç que recau sobre una persona: la malaltia del seu fill va ser una càrrega que va acceptar amb resignació.
  • Obligació o tribut que recau sobre els béns que es posseeixen. sin:  impost
  • Conjunt d'obligacions pròpies d'un estat, d'un lloc de treball o d'una professió.